Målgruppe og indhold
MUZIKZAK er tiltænkt brug i grundskolen, men kan også bruges til f.eks. musikskoler. Elevhæfte 1 er primært rettet mod børn i indskolingen, men kan sagtens bruges til større elever. Hæftet indeholder over 150 med de mest elementære rytmenoder, tonenavne på klaver og noder i nodesystemet.

 

Opbygning og anvendelse
Elevhæftet er bygget op, så hvert emne har eget afsnit. På den måde kan man nemt udvælge de emner, der er behov for i undervisningen. 
For at gøre elevhæftet overskueligt er alle opgaverne opbygget ens med to opgaver pr. A4-side. Det er i alle opgaver markeret med rødt, hvad eleven skal gøre for at løse opgaven. Eleverne behøver derfor ikke kunne læse sikkert for at kunne arbejde selvstændigt med materialet.

Niveauet øges gradvist i selve hæftet, og der bliver løbende inddraget nyt musikalsk indhold, så man sideløbende kan supplere med en teoretisk gennemgang af indholdet i hæftet. Det kan desuden anbefales at benytte MUZIKZAKs aktivitetshæfte med forslag til diverse lege og aktiviteter, som kan understøtte musikundervisningen.

84 sider.

MUZIKZAK 1 - Elevhæfte

kr 70,00Pris