Om MUZIKZAK

MUZIKZAK

MUZIKZAK er undervisningsmaterialer til musikundervisning. MUZIKZAK arbejder med musikteori fra begynderniveau til øvet niveau. I de forskellige materialer inddrages bl.a. emner som nodelæsning, klaverets toner, rytmelæsning, solmisation (solfa) mm. MUZIKZAK er tiltænkt brug i grundskolen, men kan også bruges i musikskoler og af private.

 

ELEVHÆFTERNE

Elevhæfterne er opgavehæfter, hvor eleverne kan løse sjove og lærerige opgaver. Det er tiltænkt, at opgaverne skal være intuitive, og i starten vil der kun være et minimum af tekst, da det skal kunne laves af børn, der endnu ikke er sikre læsere. 

Sværhedsgraden øges gradvist i hæfterne, og vil også inddrage flere emner i de efterfølgende hæfter. De er opdelt i afsnit med hver deres emne, så man sideløbende kan supplere med en teoretisk gennemgang af indholdet i hæftet.

Elevhæfterne er tænkt som et supplement til den aktive  musikundervisning og kan med fordel suppleres med aktiviteter og lege, der omhandler de samme musikalske emner. Hertil kan man få ideer fra MUZIKZAKs aktivitetshæfte og MUZIKZAKs musik-quizzer.

 

RETTEHÆFTERNE

Rettehæfterne er elevhæfter, hvor opgaverne er løst. Det kan være en fordel for underviseren at have et rettehæfte, hvis man vil rette elevopgaver, eller hvis man er i tvivl om, hvordan opgaven skal løses.
 

AKTIVITETSHÆFTET

Aktivitetshæftet indeholder aktiviteter og lege, som understøtter emnerne i elevhæfterne. Aktiviteterne kan enten bruges direkte som beskrevet i hæftet, eller blot som inspiration til underviseren.

 

MUSIK-QUIZZER
MUZIKZAK har lavet sjove og gratis kahootquizzer, som understøtter emnerne i elevhæfterne. Du kan finde quizzerne her: